Bài 45. 한국의 기후와 지형 Địa hình và khí hậu của Hàn Quốc

1. 한국의 기후와 계절은 어떠할까? Khí hậu và thời tiết của Hàn Quốc như thế nào? 사계절이 나타나는 한국 Hàn Quốc có bốn mùa 북반구 중위도에 위치하고 있는 한국은 주로 온대 기후가 나타나기 때문에 봄, 여름, 가을, 겨울로 불리는 사계절의 …