Bài 45. 한국의 기후와 지형 Địa hình và khí hậu của Hàn Quốc

1. 한국의 기후와 계절은 어떠할까? Khí hậu và thời tiết của Hàn Quốc như thế nào?
사계절이 나타나는 한국 Hàn Quốc có bốn mùa
북반구 중위도에 위치하고 있는 한국은 주로 온대 기후가 나타나기 때문에 봄, 여름, 가을, 겨울로 불리는 사계절의 변화가 뚜렷한 편이다.
Hàn Quốc nằm ở vị trí trung tâm bán cầu Bắc chủ yếu mang khí hậu ôn đới nên sự thay đổi của bốn mùa xuân, hạ, thu, đông rất rõ rệt.
사계절의 특징 Đặc trưng của bốn mùa
한국은 계절마다 생활 모습이 다르다. 이른 봄에는 꽃샘추위가 찾아온다. 이후에는 날씨가 따뜻해지면서 꽃이 많이 핀다. 이때 꽃구경을 나가는 사람들이 많다. 그러나 황사나 미세먼지가 있는 날이 있으므로 이때는 외출을 삼가거나 마스크를 쓰고 나가는 것이 좋다.
Hình ảnh cuộc sống của Hàn Quốc mỗi mùa mỗi khác. Vào đầu mùa xuân, rét nàng Bân đến gần. Sau đó thời tiết trở nên ấm áp hơn và hoa cũng nở rất nhiều. Lúc này có rất nhiều người đi ngắm hoa. Tuy nhiên vì có ngày có cát vàng hay bụi mịn nên tránh đi ra ngoài hoặc nếu đi ra ngoài thì nên đeo khẩu trang.
여름에는 무덥고 비가 많이 온다. 최근에는 지구 온난화의 영향으로 여름이 더 길어지고 무더워지는 경향을 보인다. 여름철에 발생하는 자연재해로는 집중 호우, 홍수, 태풍 등이 있다. 한여름이 되면 폭염이 나타난다. 열대야로 밤잠을 설치기도 하고 더위를 피해 산이나 강으로 피서를 가는 사람들도 많다
Mùa hè oi bức và mưa nhiều. Gần đây do ảnh hưởng của sự nóng lên toàn cầu, mùa hè có xu hướng dài hơn và nóng hơn. Thiên tai xảy ra vào đầu mùa hè gồm mưa lớn, lũ lụt, bão,…Vào giữa mùa hè, nóng bức càng gay gắt. Có nhiều người đi nghỉ đêm ở vùng nhiệt đới hoặc đi nghỉ mát ở sông, núi để tránh nóng.
초가을에는 낮 동안 무더위가 남아 있지만, 아침, 저녁으로는 시원해진다. 가을이 더 깊어지면 비 내리는 양이 줄어 습도가 낮아지면서 맑고 화창한 날씨를 많이 볼 수 있다. 이 시기에는 울긋불긋한 단풍이 아름다워서 산으로 단풍 구경을 가는 사람들도 많다. 늦가을에는 거리에서 낙엽을 많이 볼 수 있다. 겨울은 춥고 건조하며 찬바람이 부는 날이 많다. 지역에 따라 눈이 내리는데 일부 지역에는 폭설’과 같은 자연재해도 발생한다. 겨울에는 스키, 눈썰매, 스케이트를 타는 사람들이 많다. 2월 말이면 날씨가 풀리면서 봄이 다가온다.
Vào đầu mùa thu tuy nhiệt độ trong ngày giảm nhưng vẫn còn oi bức, thời tiết sẽ mát mẻ hơn vào buổi sáng và buổi tối. Càng vào thu, lượng mưa và độ ẩm giảm, thời tiết trong lành và dễ chịu hơn. Vào thời điểm này, cây phong nhiều màu sắc rất đẹp nên có rất nhiều người lên núi để ngắm cảnh lá phong. Vào cuối mùa thu, lá phong rụng rất nhiều ở trên đường. Mùa đông lạnh, khô và có nhiều ngày gió lạnh thổi vào. Tuyết rơi theo từng khu vực, ở một số khu vực cũng xảy ra thiên tai như bão tuyết. Có rất nhiều người chơi trượt tuyết, trượt băng vào mùa đông. Cuối tháng 2, thời tiết đỡ lạnh hơn và mùa xuân đến gần.
알아두면 좋아요: 한국도 비껴가지 못하는 지구 온난화
Đọc thêm: Hàn Quốc cũng không thể tránh khỏi sự nóng lên toàn cầu
지구 온난화란 지구 표면의 평균 온도가 점점 높아지는 현상이다. 1906년부터 2005년까지는 대략 1도 정도 상승했지만 21세기 에는 최소 1도에서 최대 6도 정도까지 상승할 것으로 예상되고 있다. 지구 온난화는 세계 곳곳의 기후를 변화시키고 있다. 한국도 예외는 아니다. 30년 전에 비해 여름은 98일에서 117일로 19일 길어졌지만 겨울은 109일에서 91일로 18일 짧아졌다. 겨울에 얼음이 언 날도 16일에서 8일로 줄었다. 이와 함께 봄은 3일 늘고 가을은 4일 줄었다.
Sự nóng lên toàn cầu là hiện tượng nhiệt độ trung bình của bề mặt Trái Đất ngày càng cao. Từ năm 1906 đến năm 2005, nhiệt độ đã tăng khoảng 1 độ  nhưng được dự đoán có thể sẽ tăng từ 1 độ lên tối đa 6 độ vào thế kỷ 21. Sự nóng lên toàn cầu đang làm thay đổi khí hậu của toàn thế giới. Hàn Quốc cũng không phải là ngoại lệ. So với 30 năm trước, mùa hè đã kéo dài thêm 19 ngày từ 98 ngày lên 117 ngày nhưng mùa đông đã rút ngắn bớt 18 ngày từ 109 ngày xuống còn 91 ngày. Ngày đóng băng vào mùa đông cũng giảm từ 16 ngày xuống còn 8 ngày. Cùng với đó, mùa xuân tăng thêm 3 ngày và mùa thu giảm 4 ngày.
2. 한국의 지형은 어떠할까? Địa hình của Hàn Quốc như thế nào ?
한국의 산지 Vùng núi của Hàn Quốc
지형이란 땅의 모습을 말한다. 한국의 지형에는 산지, 하천, 평야, 해안 등이 있다. 한국은 국토의 약 65%가 산지다. 서쪽에 있는 산은 비교적 낮고 완만한 편이지만 북동쪽에 있는 산은 해발 고도가 1000m가 넘어 서쪽에 있는 산보다 높다. 이를 가리켜 ‘동고서저’라고 한다. 동쪽에는 한반도의 등줄기라고 불리는 태백산맥이 있다. 설악산, 오대산 등이 여기에 속한다. 한국에서 가장 높은 산은 제주도에 있는 한라산(1950m)이다.
Hình dạng của đất được gọi là địa hình. Địa hình của Hàn Quốc bao gồm vùng núi, sông ngòi, đồng bằng, bờ biển. Khoảng 60% lãnh thổ Hàn Quốc là đồi núi. Đồi núi ở phía Tây khá thấp và thoai thoải nhưng so với mực nước biển thì đồi núi phía Đông Bắc cao hơn đồi núi phía Tây 1000m. Địa hình như thế này được gọi là ‘Đông cao Tây thấp . Phía Đông có dãy núi Taebaek được gọi là xương sống của bán đảo Hàn. Các núi như núi Seollak, núi Odae đều thuộc về nơi này. Núi cao nhất ở Hàn Quốc là núi Halla cao 1950m nằm ở đảo Jeju.
한국의 하천과 평야 Sông ngòi và đồng bằng của Hàn Quốc
산에서 흘러 내려오는 물은 강을 이루는데 한국은 북동쪽에 높은 산지가 있기 때문에 강물은 대부분 서해나 남해로 흘러간다. 한강, 금강, 낙동강, 영산강 등이 대표적인 강이다. 한국의 남서쪽에서는 강 하류와 그 주변에 있는 넓은 평야를 볼 수 있다. 김포평야, 호남평야, 나주평야 등이 대표적이며 여기서는 한국인의 주식인 쌀을 많이 생산한다.
Nước chảy qua núi tạo thành sông mà vì Hàn Quốc có địa hình cao về phía Đông Bắc nên hầu hết nước sông chảy ra biển Tây hoặc biển Nam. Các con sông như là sông Hán, sông Geum, sông Nakdong, sông Yeongsan là những con sống tiêu biểu. Phía Tây nam của Hàn Quốc có thể thấy vùng đồng bằng rộng lớn ở hạ lưu sông và những vùng xung quanh đó . Đồng bằng Kimpo, đồng bằng Honam, đồng bằng Naju là những đồng bằng tiêu biểu và nơi này sản xuất rất nhiều gạo là lương thực chính của người Hàn sống tại đây.
한국의 해안 Bờ biển của Hàn Quốc
한국은 동쪽, 서쪽, 남쪽 이렇게 삼면이 바다와 맞닿아 있어 다양한 해안 지형을 볼 수 있다. 동해안은 해안선이 단순하며 섬이 거의 없다. 또한, 수심(바다의 깊이)이 깊고 모래사장이 발달해 있다. 반면 서해안과 남해안은 해안선이 복잡하고 섬이 많다. 또한, 수심이 얕고 밀물일 때와 썰물일 때의 차이가 커서 갯벌이 발달해 있다. 특히 서해안의 갯벌은 미국 동부의 조지아 연안, 캐나다 동부 연안, 브라질의 아마존 유역 연안, 유럽의 북해 연안과 함께 세계 5대 갯벌에 속한다.
Hàn Quốc có 3 mặt giáp biển là phía Đông , phía Tây, phía Nam và có thể thấy địa hình bờ biển rất đa dạng. Bờ biển Đông có đường bờ biển ngắn và gần như không có đảo. Ngoài ra mực nước (độ sâu của biển) thì sâu và có bờ cát rộng lớn. Trái lại bờ biển phía Tây và phía Nam có đường bờ biển dài và có nhiều đảo. Hơn nữa độ sâu mực nước biển nông và sự khác biệt lớn khi thuỷ triều lên và khi thủy triều xuống nên bãi bùn đang rất phát triển. Đặc biệt bãi bùn ở bờ biển phía Tây thuộc trong 5 bãi bùn thế giới có thể kể đến như bờ biển Georgia phía đông Hoa Kỳ, bờ biển phía đông Canada, bờ biển lưu vực Amazon của Brazil và bờ biển phía bắc của châu Âu.
알아두면 좋아요: 한반도라 불리는 한국 Bạn nên biết. Hàn Quốc còn gọi là Bán đảo Hàn.
한반도는 한국의 국토를 지형적 특징으로 부르는 말이다. 반도는 한 면이 육지와 이어져 있고 삼면이 바다로 둘러싸여 있는 땅을 말한다. 대륙에서 바다쪽으로 땅이 좁고 길게 튀어나와 있는 모습이다. 한반도는 예로부터 새로운 문화를 받아들여 전파해 주는 통로의 역할을 하였다. 세계 여러 곳에도 반도가 있는데 인도차이나 반도, 이탈리아 반도, 플로리다 반도 등이 대표적이다.
Bán đảo Hàn được gọi là đặc trưng mang tính địa hình lãnh thổ của Hàn Quốc.  Bán đảo là vùng đất có một mặt được nối liền với lục địa và 3 mặt còn lại bị bao vây bởi biển. Từ lục địa ra biển thì đất liền chật hẹp và dài. Từ xưa đến nay bán đảo Hàn đóng vai trò con đường truyền bá và tiếp nhận nền văn hóa mới. Nhiều nơi trên thế giới cũng có bán đảo tiêu biểu như là bán đảo Đông Dương, bán đảo Italia, bán đảo Florida .
이야기 나누기
제비가 낮게 날면 비가 올까? Nếu chim én bay thấy thì trời sẽ mưa chăng?
제비가 낮게 날면 곧 비가 온다는 말은 정말일까? 인간은 쉽게 느끼지 못하지만 동물이나 곤충은 공기 중의 습도 변화를 쉽게 알아챈다. 습기가 많으면 곤충은 날개가 젖게 되어 날개를 사용하기 어렵게 된다. 날씨가 흐려지면 습기가 많아지는데 이때 곤충들은 날기 힘들어져 풀숲이나 땅에 내려앉아 숨을 곳을 찾는다. 곤충이 땅에 많이 내려와 있으니 제비는 땅 근처에서 먹잇감을 찾기 위해 낮게 날아다니는 것이다.
Nếu chim én bay thấp thật sự là trời sẽ mưa sao?  Con người không thể cảm nhận dễ dàng nhưng động vật hay loài côn trùng có thể dự đoán dễ dàng sự biến đổi của độ ẩm trong không khí. Nếu độ ẩm cao cánh của những con côn trùng bị ẩm ước nên việc sử dụng cánh trở nên khó khăn. Nếu thời tiết âm u thì độ ẩm tăng lên thì lúc này việc bay trở nên khó khăn nên những loài côn trùng sẽ tìm nơi trú ẩn bằng cách đậu trên bụi cỏ hay mặt đất. Có nhiều côn trùng rơi xuống đất bởi vì chim én nó bay thấp để kiếm mồi gần mặt đất.
또한, 저녁에 달무리가 보이면 다음 날 비가 온다고도 한다. 달무리는 공기 중의 작은 얼음 알갱이 때문에 달 주변에 동그란 빛의 띠가 있는 것처럼 보이는 현상이다. 달무리가 나타나는 것은 주변이 저기압이라는 것을 뜻하므로 머지않아 비가 오는 경우가 많다.
Ngoài ra, vào đêm tối nếu nhìn thấy vầng trăng thì ngày hôm sau trời sẽ mưa. Vầng trăng là hiện tượng được nhìn thấy giống như một dải ánh sáng vòng tròn xung quanh mặt trăng do hạt đá nhỏ trong không khí. Hiện tượng vầng trăng xuất hiện có nghĩa là xung quanh có khí áp thấp nên không bao lâu nữa trời sẽ mưa.