I – Giới thiệu về lớp Topik II:

  • Topik II gồm bốn cấp độ là : cấp 3, cấp 4, cấp 5 và cấp 6
  • Nội dung bài thi :

  • Tuỳ vào điểm thi sẽ được Topik cấp độ tương ứng như sau:

II – Giới thiệu lớp học:
Lớp học nhằm giúp các bạn củng cố và nâng cao kiến thức để có thể thi được Topik II trong kỳ thi gần nhất.

Thời gian khoá học  2 tháng (gồm 24 buổi)
Thời gian học   Thứ 2 4 6 hoặc 3 5 7 ( lớp 20h-21h30 hoặc 22h-23h30) tính theo giờ Hàn (UTC+9)
Số lượng học viên  6~8 học viên/ 1 lớp
Giáo viên  Tuỳ lớp sẽ 100% giáo viên Hàn, 100% giáo viên Việt, hoặc so le cả 2
Học phí   150k won/ 1 khoá (2 tháng) tương đương với 3tr vnđ

Để đăng ký học lớp Topik II, bạn hãy làm bài test đầu vào sau đây: [Bài test]

Sau đó liên hệ với ban quản trị https://fb.com/hanquoclythu2018 để được xếp lớp