Giới thiệu về lớp học:
Lớp giao tiếp Online HQLT sẽ có những cấp độ sau: Sơ cấp 1, sơ cấp 2, Trung cấp 1 và Trung cấp 2.

Về hướng đào tạo thì bên HQLT sẽ chia ra cả giáo viên Hàn và Việt dạy, gíao viên Việt sẽ dạy ngữ pháp, cách sử dụng câu trong mỗi tình huống, và giải đáp những thắc mắc cho các bạn. Giáo viên Hàn sẽ giúp các bạn kỹ năng nghe nói, sửa lỗi phát âm vv…
Tuỳ nhu cầu của mỗi người mà có thể đăng ký 100% giáo viên Việt, 100% giáo viên Hàn, hoặc là học cả Hàn lẫn Việt.

Chi tiết thời gian khoá học và học phí như sau:

Thời gian khoá học  2 tháng (gồm 24 buổi)
Thời gian học   Thứ 2 4 6 hoặc 3 5 7 ( lớp 20h-21h30 hoặc 22h-23h30) tính theo giờ Hàn (UTC+9)
Số lượng học viên  6~8học viên/ 1 lớp
Giáo viên  Tuỳ lớp sẽ 100% giáo viên Hàn, 100% giáo viên Việt, hoặc so le cả 2
Học phí   150k won/ 1 khoá (2 tháng) tương đương với 3tr vnđ

Để đăng ký học lớp Topik II, bạn hãy làm bài test đầu vào sau đây: [Bài test]

Sau đó liên hệ với ban quản trị https://fb.com/hanquoclythu2018 để được xếp lớp