Slide 3

I. Vị trí treo quảng cáo Slide ngoài màn hình chính. (kích thước 1024 x 400) 

Ảnh tham khảo

♦Lợi ích:

 • Tiếp cận với hàng chục ngàn khách hàng hiện đang sinh sống tại Hàn Quốc (khách hàng tiềm năng)
 • Quảng cáo sẽ hiện trên tất cả các App của HQLT (bao gồm App HQLT và KIIP New 2021)
 • Đăng bài tự do, không giới hạn câu chữ, có thể đăng cả hình ảnh và video

♦Chi phí ưu đãi: 1̶5̶0̶k̶ ̶w̶o̶n̶/̶1̶t̶h̶á̶n̶g̶   ->  100k won/1tháng

♦Ưu đãi: 

 • Hỗ trợ thiết kế ảnh quảng cáo miễn phí
 • Giảm 20% chi phí cho bất cứ học viên nào đã học tiếng Hàn ở HQLT
 • Tăng 1 tháng cho shop nào đăng ký 6 tháng

II. Vị trí treo quảng cáo trong mục mua sắm (kích thước 500 x 500)

Ảnh tham khảo

♦ Lợi ích:

 • Tiếp cận với hàng chục ngàn khách hàng hiện đang sinh sống tại Hàn Quốc (khách hàng tiềm năng)
 • Quảng cáo sẽ hiện trên tất cả các App của HQLT (bao gồm App HQLT và KIIP New 2021)
 • Các mặt hàng được xếp vào một khu vực nhất định, giúp khách hàng dễ tìm kiếm
 • Đăng bài tự do, không giới hạn câu chữ, có thể đăng cả hình ảnh và video

♦ Chi phí: 5̶0̶k̶ ̶w̶o̶n̶/̶1̶t̶h̶á̶n̶g̶  -> 20k won/1tháng

♦ Ưu đãi: 

 • Hỗ trợ thiết kế ảnh quảng cáo miễn phí
 • Giảm 20% chi phí cho bất cứ học viên nào đã học tiếng Hàn ở HQLT
 • Tăng 1 tháng cho shop nào đăng ký 6 tháng