App HQLT

]Viện nghiên cứu danh tiếng Doanh nghiệp Hàn Quốc đã công bố bảng giá trị danh tiếng tháng 8 của các trường đại học trên toàn quốc từ ngày 05/07/2020 – 05/08/2020.

Bảng xếp hạng này được dựa trên các yếu tố chỉ số tham gia, chỉ số truyền thông, chỉ số xã hội, chỉ số cộng đồng, chỉ số đánh giá doanh nghiệp.

1. Đại học Yonsei
2. Đại học Korea
3. Đại học Quốc gia Seoul
4. Đại học Kyunghee
5. Đại học Hanyang
6. Đại học Quốc gia Pusan
7. KAIST
8. Đại học Nữ Sungshin
9. Đại học ChungAng
10. Đại học Quốc gia ChungNam
11. Đại học Konkuk
12. Đại học Nữ Seoul
13. Đại học Dankook
14. Đại học Dongguk
15. Đại học Sungkyunkwan
16. Đại học Quốc gia Chungbuk
17. Đại học Gacheon
18. Đại học Nữ Ehwa
19. Đại học Inha
20. Đại học Myeongji
21. Đại học Quốc gia Kyongbuk
22. Đại học Sejong
23. Đại học Sangmyeong
24. Đại học Ajou
25. Đại học Sogang
26. Đại học Ngoại ngữ Hàn Quốc
27. Đại học Quốc gia Chonbuk
28. Đại học Kookmin
29. Đại học Sungsil
30. Đại học Kyonggi
31. Đại học Quốc gia Chonnam
32. Đại học Hongik
33. Đại học Kwangwoon
34. Đại học Nữ Sukmyeong
35. Đại học Hansung
36. Đại học Yeungnam
37. Đại học Quốc gia Incheon
38. Đại học Seoul Sirip
39. Đại học Quốc gia Kangwon
40. Đại học Hansei
41. Đại học Cảnh sát
42. Đại học Catholic
43. Đại học Daegu
44. Đại học Giáo dục Quốc gia Seoul
45. Đại học Nữ Dongduk
46. Đại học Seokyeong
47. Đại học Sunmoon
48. Đại học Suwon
49. Đại học Khoa học Công nghệ Quốc gia Seoul
50. Đại học Hanlim

error: Content is protected !!