Slide 3

I. Vị trí treo quảng cáo Slide ngoài màn hình chính. (kích thước 1024 x 400)  Ảnh tham khảo ♦Lợi ích: Tiếp cận với hàng chục ngàn khách hàng hiện đang sinh sống tại Hàn Quốc (khách hàng tiềm năng) …